1 2 3 4 5
3901.10.90 GTİP'li Alçak Yoğunluk Polietilen Cinsi Eşyada Gözetim Uygulaması hk.
5402.47 GTİP'li Düz İplik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Uygulanmasında Değişiklik Yapılmıştır.
Beton Pompaları ve 8705.90.30 Beton Pompalama Taşıtları Cinsi Eşyalarda Damping Uygulaması Başlatılmıştır.
Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinde Kaşe Uygulaması Başladı.
İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir.
İhracat E-Fatura Portal Uygulaması Giriş Şifresi Alınması Hk.
İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir.
2017/26 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.
Antrepoya Eşya Giriş Tutanağı Düzenlenmeden Antrepo Beyannamesinin Kapatılmayacağı Hk.
İthalat Rejim Kararında Yapılan Değişiklik ile Bazı Ürünlerin Gümrük Vergileri Düşürülmüştür.
Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) Hk.
İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti Hk.
İthalatla İlgili Diğer İşlemler Hk.
DİİB'de 122 No.lu Özel Şart Tedbirleri Hk.
Güney Afrika Menşeli Binek Otomobillere Toplu Konut Fonu Uygulanmaya Başlanılmıştır.
Güneş Gözlükleri, Optik Gözlükler Ve Bu Tür Gözlüklerin Çerçeveleri İle Aksam Ve Parçaları İçin İlave Gümrük Vergisi Uygulanmaya Başlanmıştır.
Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması Hk.
Serbest Bölgelerde Türk Lirası Kullanımı İle İlgili Bilgilendirme.
3903.19 G.T.İ.P'li Eşyaya Gözetim Uygulaması Getirilmiştir.
"Transmisyon Zincirleri ve Aksamları" tanımına tabi eşya için gözetim uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.
1 2 3 4 5