24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete'de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Karar yayımlandı.

Buna göre, vergiye uyumlu mükellefln borçları, Kararda kriterleri yer alan "çok zor durum hali"nin tespiti ve mükellefin "çok zor durumu derecesine" göre 6 ila 60 ay süresince ve 0,006 ila 0,09 tecil faizi oranı uygulanmak suretiyle ertelenebilecektir.

Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere 24/2/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2018/11284 Sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar