Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu Tebliğ Taslağında; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer verilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.