Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2007/19 sayılı Genelge uyarınca artık ihracat beyannameleri üzerine intaç tarihi yazılmayacaktır. İhracat beyannamelerinin intaç tarihlerini sorgulamak için tıklayınız.