Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olan  364 sıra nolu VUK genel tebliğ taslağında,  iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle belirlenen listeye yeni eklenenler ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve tebliğ ekinde yer alan iktisadi kıymetlere ait faydalı ömür ve   amortisman oranlarının itibar tarihi ile uygulamaya ilişkin esaslar belirtilmiştir. Tebliğ taslağında ayrıca, alüminyum ekstrüzyon kalıplarına amortisman ayrılmaması konusunda da açıklamalarda bulunulmuştur.
 
İlgili Taslak Genel Tebliğ ve Eki için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar