Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliğinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/i maddesindeki Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının teslimlerinden doğan KDV iadelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.