Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
 
Ana Sayfa > Pratik Bilgiler > A' dan Z' ye Pratik Bilgiler > 2016 Yılı Pratik Bilgileri
Aile ve Çocuk Yardımları
 
Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar
 
Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82)
 
Asgari Geçim İndirimi
 
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
 
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
 
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi
 
Çevre Temizlik Vergileri
 
Damga Vergisi Oranları
 
Dava Açma Süreleri
 
Defterler
 
Değerli Kağıtlar ve Bedelleri
 
Ek Mali Tablo ve Hadleri
 
Emlak Vergisi Oranları
 
Fatura Kullanma Mecburiyeti
 
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması
 
Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Pişmanlık Faiz Oranları
 
Geçici Vergi Oranları
 
Gelir Vergisi Tarifesi
 
GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)
 
İhbar Bildirim Süreleri
 
İşsizlik Sigortası Oranları
 
Kazançların Beyan Edilme Sınırı
 
KDV Tevkifat Oranları
 
Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
 
Kira Stopajı Oranı
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
Özel Usülsüzlük Cezaları
 
Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları
 
Sakatlık İndirim Oranları
 
SSK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler
 
SSK Taban ve Tavan Ücretleri
 
Tecil Faiz Oranları
 
Usulsüzlük Cezaları
 
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları
 
Yemek Yardımı İstisnası
 
Yeniden Değerleme Oranları
 
Yıllık Ücretli İzin
 
YMM'lerin Yapacakları Karşıt İncelemelere İlişkin Limitler
 
7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olanlar

©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.