MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI, BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI, MAKTU VE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI İLE HARÇLAR VE DAMGA VERGİSİ NİSPET VE TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

B.K.K. No 2009/15725
Resmi Gazete Tarihi 31/12/2009
Resmi Gazete Sayısı 27449
Kapsam
Karar Sayısı : 2009/15725

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR