Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 110 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (8.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 109 Yeniden Yapılandırma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 108 e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresinin ve Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirkülerler Yayınlandı. (1.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 107 Otomatik Katılım Uygulamasına İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Tanıtım Kılavuzu Yayınlandı. (1.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 106 Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücreti 1300,99 TL'nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanacaktır. (28.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 105 2016 Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (27.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 104 Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı. (26.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 103 Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklikler Yapıldı. (25.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 102 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 101 Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında ÖTV istisnası ile Ticari Taşıtların Yenilenmesinde ÖTV İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (19.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 100 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı. (6.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 98 Elektrik Motoru Da Olan Hibrit Araçlar için ÖTV Oranları İndirildi. (6.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 99 Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol Onaylandı. (5.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 97 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (5.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 96 Harçlar Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (4.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 95 AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (4.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 94 Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.10.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 93 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Getirilen Emlak Vergisi Muafiyetleri ile Harç İstisnalarına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (29.9.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 92 Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (29.9.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 91 KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (8.9.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...