Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 54 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (4.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 53 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (3.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 52 Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Düzenleme Yürürlüğe Girdi. (28.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 51 Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgelere Ek Yapıldı. (28.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 50 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapıldı. (26.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 49 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresi Uzatıldı. (22.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 48 TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesinde Tevkifat Matrahının Hesaplanması. (21.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 47 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (19.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 46 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (11.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 45 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (11.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 44 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 43 Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı Açıklandı. (7.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 42 Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Hakkında Duyuru. (29.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 41 Makine ve Teçhizatın Finansmanına Getirilen BSMV İstisnasına İlişkin Açıklamalar Yapıldı. (29.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 40 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır. (23.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 39 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (22.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 38 FATCA Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Yayımlandı. (16.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 37 Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasının Detayları Belli Oldu. (4.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 36 Asgari Ücret Desteği e-Bildirge Ekranına Taşındı. (2.3.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 35 2015 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (1.3.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...