Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 41 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. (23.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 40 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK-8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu. (22.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 39 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi. (22.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 38 Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (20.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 37 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (17.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 36 Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (15.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 35 2016 / 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (14.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 34 Vergi Usul Kanunu'nun 153/A Maddesinde Düzenlenen "Teminat Uygulaması"na İlişkin 478 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (13.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 33 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Yayımlandı. (13.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 32 Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu. (10.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 31 31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanacaktır. (9.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 30 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı. (8.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 29 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. (6.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 28 Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (3.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 27 Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin İkinci SGK Duyurusu Yayımlandı. (2.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 26 6770 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin SGK Duyurusu Yayımlandı. (30.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 25 6736 sayılı "Af Kanunu" Kapsamında Ödenmesi Gereken Taksitlerin Her Birinin Ödeme Süreleri 4'er Ay Uzatılmıştır. (29.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 24 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (27.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 23 İşverenlerin 2016 Aralık Ayına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı. (23.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 22 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.1.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...