Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 68 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (3.5.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 67 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (26.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 66 SGK Teşvikinden Yararlanmak İçin Sigortalının İşe Girdiği Tarihten En Az Bir Gün Önce Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsiz Olması Gerekmektedir. (21.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 65 Muhtasar, DV, KDV, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ve Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. (20.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 64 Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında 2016 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (14.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 63 İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı Değiştirildi. (6.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 62 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (4.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 61 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Döviz Kurları. (4.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 60 Ek Mali Tablolara ve Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesine İlişkin Hatırlatma. (3.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 59 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (31.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 58 Alt İşverenlerce Ek-8 Formunun Doldurulmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 57 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Gönderilme Süresi Uzatıldı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 56 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru. (24.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 55 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (22.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 54 Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Bildirimine İlişkin Duyuru. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 53 Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 52 Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 51 Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (15.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 50 İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimine ilişkin 2017/11 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 49 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı. (14.3.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...