Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 9 2015 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 8 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 7 2015 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 6 2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 5 2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 4 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 3 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 2 2015 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 1 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (1.1.2015)
Vergi Sirküleri 2014 / 115 SGK Genelgesi ile Yapılan Bazı Değişiklikler (24.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 114 e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ve Diğer Bazı Konulara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlandı. (18.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 113 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (17.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 112 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (11.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 111 Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (9.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 110 e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru. (4.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 109 Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (3.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 108 Elektronik Defter Uygulamasına 2014 Aralık Ayı İçerisinde Başvuranların 1 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Elektronik Defter Tutmaya Başlamaları Gerekmektedir. (3.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 107 2013 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2014 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (2.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 106 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatıldı. (1.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 105 Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru. (24.11.2014)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...