Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2014 / 88 İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 87 E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi. (13.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 86 Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı. (7.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 85 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (6.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 84 2014/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı. (31.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 83 Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı. (24.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 82 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü (18.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 81 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir. (17.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 80 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (17.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 79 "Torba Kanun" Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu Tarafından Kabul Edildi. (16.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 78 Yurtdışındaki İlişkili Kişiden Temin Edilen Faizsiz Borçların Emsal Faiz Tutarı Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı İle İlgili İlk Vergi Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi (9.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 77 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 76 İthalat Bedellerinin Yurtdışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi (7.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 75 Mali Tatile İlişkin Hatırlatmalar (2.7.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 74 Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Ertelendi. (30.6.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 73 Proje Bazlı KDV İstisna Talep Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlandı. (20.6.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 72 Yevmiye Defteri Kapanış Onayı İçin Son Tarihi 30 Haziran 2014. (19.6.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 71 Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar-Ge Personel Sayısı 30 Olarak Belirlendi. (18.6.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 70 Forward İşlemi İtibariyle Oluşan Kar veya Zararın KV ve KDV Uygulaması. (13.6.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 69 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 Tarihinden Sonraki İşlemlere Uygulanacaktır. (10.6.2014)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...