Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2014 / 108 Elektronik Defter Uygulamasına 2014 Aralık Ayı İçerisinde Başvuranların 1 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Elektronik Defter Tutmaya Başlamaları Gerekmektedir. (3.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 107 2013 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2014 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (2.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 106 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatıldı. (1.12.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 105 Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru. (24.11.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 104 Sigorta Primi Teşviklerinden Yersiz Yararlanan İşverenlere İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.11.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 103 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Açıklandı. (17.11.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 102 LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (27.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 101 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (17.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 100 LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı. (17.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 99 GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan 6 Aydan Önceki Tarihli Faturalar Silinecektir. (14.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 98 Borçlarını Yeniden Yapılandırmak İsteyen İşverenler Başvurularını e-Sigorta Kanalıyla Da Yapabileceklerdir. (9.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 97 Vakıf Resmi Senedine İlişkin Sirküler Yayınlandı. (9.10.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 96 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. (29.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 95 SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayınlandı. (26.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 94 Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 93 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler. (17.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 92 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 91 KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı. (4.9.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 90 İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (27.8.2014)
Vergi Sirküleri 2014 / 89 Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi. (26.8.2014)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...