Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 45 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 44 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 43 Elektronik Faturaya İlişkin 421 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 42 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 41 Elektronik Biletlere İlişkin 415 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 40 Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 39 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (1.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 38 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (1.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 37 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 36 Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 35 Tüzel Kişiliğin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde Elde Edilen Huzur Hakkının KV ve KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 34 Sigorta Primi Teşviklerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (19.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 33 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Da Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (11.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 32 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (5.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 30 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (2.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 29 Elektronik Genel Kurul Sisteminde Değişiklik Yapıldı. (2.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 28 6552 Sayılı Kanunu'na İstinaden Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Mükelleflere İlişkin İç Genelge Yayımlandı. (20.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 27 Meksika ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Yayımlandı. (20.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 26 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar (19.2.2015)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...