Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 53 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. (24.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 52 Asgari Geçim İndirimi ve Doğum İzni Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (24.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 51 Beyanname Sürelerinin ve Elektronik Beratların Yüklenme Tarihinin Uzatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar (22.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 50 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Öne Çıkan Hususlar (21.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 49 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (21.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 48 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. (15.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 47 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır. (13.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 46 Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (10.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 45 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 44 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 43 Elektronik Faturaya İlişkin 421 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 42 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 41 Elektronik Biletlere İlişkin 415 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 40 Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 39 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (1.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 38 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (1.4.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 37 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 36 Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 35 Tüzel Kişiliğin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde Elde Edilen Huzur Hakkının KV ve KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu. (31.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 34 Sigorta Primi Teşviklerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (19.3.2015)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...