Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 33 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Da Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (11.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 32 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (5.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 30 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (2.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 29 Elektronik Genel Kurul Sisteminde Değişiklik Yapıldı. (2.3.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 28 6552 Sayılı Kanunu'na İstinaden Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Mükelleflere İlişkin İç Genelge Yayımlandı. (20.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 27 Meksika ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Yayımlandı. (20.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 26 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar (19.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 25 e-Beyannamelerde Güncellemeler Yapılmıştır. (13.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 24 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlara İlişkin Hatırlatma (11.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 23 Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (2.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 22 Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (2.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 21 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (2.2.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 20 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlandı. (29.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 19 Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamasına Son Verildi. (19.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 18 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (14.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 17 Banka ve Finans Kurumlarının 2015 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (13.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 16 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (7.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 15 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı. (6.1.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 14 2015 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Belirlendi. (2.1.2015)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...