Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2015 / 93 e-Arşiv Uygulamasına Geçiş ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 92 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL Olarak Belirlendi. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 91 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Ertelenmesi ve Kademeli Geçişini Öngören Tebliğ Taslağı. (22.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 90 İmalat Sanayii Makine-Teçhizat Yatırımlarının Finansmanına BSMV İstisnası Öngören Düzenleme. (21.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 89 Yakın Zamanda Gerçekleştirilmesi Öngörülen Önemli Düzenlemeler. (11.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 88 Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Yasal Düzenlemelerin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hazırlandı. (10.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 87 Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (8.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 86 e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular. (4.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 85 2014 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2015 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (2.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 84 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi Hususunda Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (19.11.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 83 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (19.11.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 82 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 5,58 Olarak Açıklandı. (10.11.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 81 Vergi İnceleme Esaslarını Düzenleyen Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı. (6.11.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 80 Orta Vadeli Program (2016-2018)'da Yer Alan Vergi ve Yatırım Teşvik Politikaları (12.10.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 79 Ba ve Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar (7.10.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 78 Elektronik Vergi Uygulamalarına İlişkin Hatırlatmalar. (2.10.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 77 Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı. (15.9.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 76 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (3.9.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 75 Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulamasına İlişkin Yeni Görüş Verilmiştir. (1.9.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 74 KDV İade Rehberleri Tek Sayfada Toplandı. (27.8.2015)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...