Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 70 Sigortalılara İşverenlerince Verilen Altın Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarına Dahil Edilmesine İlişkin Genelge. (20.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 69 2016 ikinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (14.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 68 Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi. (12.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 67 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (6.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 66 Varlık Barışı Düzenlemesinin Kapsamı. (30.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 65 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde %8 KDV Uygulanacaktır. (30.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 64 Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. (29.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 63 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (27.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 62 Belçika ile İmzalanan ÇVÖA'yı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı. (24.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 61 KDV Borçları Tecil Edilebilecektir. (23.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 60 Son Değişiklikler Sonrasında Mali Tatilde Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri (23.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 59 Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. (31.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 58 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (24.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 57 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (23.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 56 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (5.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 55 Bazı Ekmeklere Uygulanan %1 KDV Oranının Kapsamı Genişletilmiştir. (5.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 54 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (4.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 53 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (3.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 52 Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Düzenleme Yürürlüğe Girdi. (28.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 51 Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgelere Ek Yapıldı. (28.4.2016)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...