Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 14 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 13 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 12 e-Tebligat Uygulaması Kullanma Zorunluluğu 01.04.2016 Tarihine Ertelendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 11 2016 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 10 2016 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 9 2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 8 2016 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 7 2016 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 6 2016 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 5 2016 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 4 2016 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 3 2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 2 2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 1 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (1.1.2016)
Vergi Sirküleri 2015 / 99 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. (25.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 98 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Ertelenmesi ve Kademeli Geçişine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 97 Yeni Nesil ÖKC'lerin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Kaydı ve Satışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 96 Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve Benzeri Etkinlikler için Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 95 Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı. (24.12.2015)
Vergi Sirküleri 2015 / 94 İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemlerine Ait Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Ertelendi. (24.12.2015)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...