Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 19 2018 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. (23.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 18 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (22.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 17 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (4.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 16 Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına Alınmasına İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı. (4.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 15 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı. (3.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 14 İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatılmıştır. (3.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 13 Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 12 16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 11 FATİH Projesine İlişkin 16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 9 2018 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 8 2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 7 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 6 2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 5 2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 4 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 3 2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 2 2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 1 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2017 / 130 7061 sayılı Kanunla, Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 129 7061 sayılı Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.12.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...