Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 49 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatıldı. (20.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 48 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (20.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 47 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (10.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 46 7104 Sayılı "KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (6.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 45 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (4.4.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 44 ÖTV Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (28.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 43 7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Yayımlandı. (28.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 42 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. (23.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 41 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (23.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 40 Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşunda, Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (22.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 39 Yenilenen Cazibe Merkezleri Programına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (15.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 38 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (12.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 37 2017 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (5.3.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 36 Yeni Kanun Tasarısıyla Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. (28.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 35 İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (28.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 34 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Yayımlandı. (26.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 33 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (23.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 32 Entegrasyon Yatırımlarına İlişkin Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı. (22.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 31 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (19.2.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 30 15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi. (19.2.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...