Arama

Sirküler

1 2 3
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 56 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru. (24.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 55 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (22.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 54 Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Bildirimine İlişkin Duyuru. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 53 Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 52 Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 51 Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (15.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 50 İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimine ilişkin 2017/11 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 49 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 48 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 47 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. (8.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 46 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesi. (6.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 45 Ocak Ayı SGK Prim ve Diğer Alacakların Ödeme Süresi Uzatıldı. (3.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 44 2016 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (1.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 43 Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. (28.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 42 Serbest Bölgelere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı. (24.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 41 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. (23.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 40 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK-8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu. (22.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 39 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi. (22.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 38 Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (20.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 37 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (17.2.2017)
1 2 3