Tarih : 19.07.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130-96745

19/07/2016

Konu: Katkılı, katkısız ve dondurulmuş ekmek tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanız tarafından teslim edilen ekmekler ile hamburger ekmeği, tost ekmeği, baget ekmek ve pidelerin üretimi esnasında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yer verilen maddeler (buğday unu, su, tuz, ekmek mayası, şeker, enzim, malt unu, vital gluteni) ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği uyarınca izin verilen katkı maddeleri (kalsiyum propiyonat, sorbik asit, antioksidan (askorbik asit), emülgatör olarak (E472e), asit düzenleyici olarak (E262) ile endüstriyel üretim için zaruri olan hidrojenize bitkisel yağ gibi bazı katkı maddeleri ile yağsız süt tozu, buğday irmiği, buğday gluteni, buğday malt unu, tam buğday ununun eser miktarlarda ekmeğe ilave edildiği ve bu ekmeklerin kısmen pişirilerek (%70 ve üzeri) ve hızlı dondurulmaya tabi tutularak donuk halde satışa konu edildiği belirtilmekte ve

- Tam pişmiş ekmekler ile birebir aynı içeriğe sahip olan kısmen pişirilerek (% 70 ve üzeri) ve hızlı dondurulmaya tabi tutulan donuk haldeki ekmeklerin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı,

- Buğday unundan üretilmiş ekmeğe eser miktarlarda ilave edilen katkı maddeleri içeren ekmeklerin tesliminde uygulanacak KDV oranı,

- Buğday unundan üretilmiş ekmeğe, eser miktarlarda ilave edilen yağsız süt tozu, buğday irmiği, buğday gluteni, buğday malt unu, tam buğday unu içeren ekmeklerin tesliminde uygulanacak KDV oranı

hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 4'üncü sırasında, 2016/8705 sayılı Karar ile yapılan değişiklikten önce, "Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka" ibaresine yer verilmiş ve bu ürünlerin teslimi % 1 oranında KDV'ye tabi tutulmuştur.

05.05.2016 tarihinden itibaren (I) sayılı listenin 4'üncü sırasında, 2016/8705 sayılı Karar ile yapılan değişiklikle, "Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda % 5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler)" ibaresine yer verilmiştir.

Aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/15'inci sırasında ise, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)' nin 19 no.lu faslında yer alan mallara yer verilmiş ve bu ürünlerin teslimi % 8 oranında KDV'ye tabi tutulmuştur.

Buna göre, 05.05.2016 tarihinden önce, buğday unu, kepek, su, tuz, maya, koruyucu gıda katkıları kullanılarak imal edilen ekmeklerin tesliminde (kısmen pişirilerek hızlı dondurulmaya tabi tutulan donuk haldeki ekmekler de dahil) % 1, bunlar harici katkı maddesi içeren ekmek teslimlerinde ise (kısmen pişirilerek hızlı dondurulmaya tabi tutulan donuk haldeki ekmekler de dahil) % 8 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

Bununla birlikte 05.05.2016 tarihinden itibaren, buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda % 5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmeklerin tesliminde (kısmen pişirilerek hızlı dondurulmaya tabi tutulan donuk haldeki ekmekler de dahil) % 1, bu ekmeklerin dışında kalan ekmek teslimlerinde ise (kısmen pişirilerek hızlı dondurulmaya tabi tutulan donuk haldeki ekmekler de dahil) % 8 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.