Tarih : 27.07.2017
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 46480499-155.13[2017/105 - 35855

27.07.2017

Konu : Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kooperatifiniz tarafından genel kurula ibraz edileceği belirtilen bilanço ve gelir tablolarının damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "III-Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar" başlıklı 2/b fıkrası ile resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetlerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kooperatifinizin genel kurula ibraz edeceği bilanço ve gelir tablolarının, resmi dairelere ve bankalara ibraz edilmemesi durumunda damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.