Tarih : 22.05.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Müdürlüğü)

Sayı : 97895701-155[1-2013/309]-55872                                                               22/05/2015

Konu : Emeklilik şirketleri ile imzalanan sözleşmelerde damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Emeklilik A.Ş ile imzalanan "KYD Endeksleri Kullanım Sözleşmesi"nin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; ekli (2) sayılı tablonun "V.Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 21 inci fıkrasında, sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/21 fıkrası uyarınca sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarına damga vergisi muafiyeti tanınmış olup, özelge talep formu eki ... Emeklilik A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen ve ... Derneği Endekslerinin belli bir bedel karşılığında kullandırılmasını amaçlayan "KYD Endeksleri Kullanım Sözleşmesi"nin, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması ve verginin tamamının muafiyeti bulunmayan şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.