Tarih : 11.04.2014
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık Abonelik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin maktu özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı hk.
Tarih 11/04/2014
Sayı 64597866-185[39-2015]-51
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, kullandıkları hatları kendi üzerlerine kaydettirmek amacıyla abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve abonelik kayıtlarının güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 26.09.2012 tarihli ve 2012/DK-14/453 sayılı Kararı kapsamında yapılan işlemlerin mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi olarak özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira (10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen tutar; 40,00 TL) ayrıca özel iletişim vergisi alınır." hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 26.09.2012 tarihli ve 2012/DK-14/453 sayılı Kararının ekinde yer alan "Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da, yapılması gereken işlemin amacının, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, kullandıkları hatları kendi üzerlerine kaydettirmek amacıyla abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi olduğu ve kullanıcıların, kullanmakta oldukları hatlar için, bir kereye mahsus olmak üzere 01.10.2013 tarihine kadar, ilgili mobil telefon hizmeti sunan işletmeci ile abonelik sözleşmesi akdedebileceği belirtilmiştir.

            Bu çerçevede, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 26.09.2012 tarihli ve 2012/DK-14/453 sayılı Kararı doğrultusunda 01.10.2013 tarihine kadar yapacağı abonelik işlemlerinin 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen "mobil aboneliğin ilk tesisi" olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu Karara istinaden gerçekleştirilecek abonelik tesisinin maktu özel iletişim vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.


            Bilgi edinilmesini rica ederim.