Tarih : 28.05.2014
GİB'de Yayım Dönemi : Nisan 2015

Başlık Gider pusulası ile mükellefiyeti olmayan şahıslardan ve ihale yolu ile ikinci el taşıt alımının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
Tarih 28/05/2014
Sayı 95462982-105[VUK.ÖZLG-13-72]-173
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü