Numara : 2
Tarih : 2.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/2
 

KONU
 
Zeytinin KDV Oranında ve “Perakende Safhadaki Teslim” Tanımında Yapılan Değişiklikler
 

31/12/2003 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 25334) yayımlanan 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, perakende safhadaki teslimler hariç zeytinin KDV oranı % 8’den %1’e indirilmiştir.

Perakende safhadaki teslimler (zeytinin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere teslimi) için KDV oranı % 8 olarak uygulanmaya devam edilecektir. Diğer yandan, zeytini, aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde de bunlara yapılan teslimler perakende teslim sayılacaktır.

Aynı Karar ile yine 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere; 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin sondan bir önceki paragrafı değiştirilerek, listenin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı sıralarında yer alan ürünlerin, bu ürünleri aynen veya işlendikten sonra satışını yapanların dışındakilere tesliminin yanısıra işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi de “toptan teslim” sayılmıştır. Diğer yandan, sayılan ürünleri, aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde de bunlara yapılan teslimler “perakende teslim” sayılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.