VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/76

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi.

Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 3.828,37 TL olmuştur.

Hatırlanacağı üzere, 01.07.2015 – 31.12.2015 dönemi için Kıdem Tazminatı tutarı 3.709,98 TL olarak belirlenmiş ve bu konu 2015/63 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255'ine,

-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda % 215'ine,

-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195' ine,

-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine,

-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'ine,

-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85'ine,

-Diğerlerinde %55'ine,"

Yukarıda görülebileceği gibi, en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı % 200’den % 215’e çıkarılmıştır.

Yapılan düzenleme sonrası Kıdem Tazminatı Tavanın hesaplaması aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Bilindiği üzere, kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde yeniden hesaplanmıştır;

1.500

X

0,083084

=

124,626

8.000

X

0,083084

=

664,672

500

X

0,083084

=

41,542

1.000

X

1,30054

=

1.300,54

(1.500+8.000)

X

0,083084 X (% 215)

=

1.696,990

Toplam

3.828,37

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.