VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2015/64

 KONU: Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi.

Bilindiği üzere, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak memur maaş katsayıları 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

3 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2015 yılı Haziran ayında 2014 yılı Aralık ayına göre %4,76 oranında artış gerçekleşmiş ve Maliye Bakanlığı 03/07/2015 tarih ve 27998389.010.06.02-6235 sayılı Genelge ile 01.07.2015 – 31.12.2015 döneminde geçerli olacak katsayıları aşağıdaki gibi yeniden belirlemiştir.

Dönem

01.07.2015 – 31.12.2015

Aylık Katsayısı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

Yan Ödeme Katsayısı

0,026347

Buna göre, 01.07.2015 – 31.12.2015 döneminde geçerli olmak üzere, vergiden istisna edilecek gündeliklerin hesaplanmasına esas alınacak aylık brüt tutarlar ve gündelik tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

 1- Yurt İçi Gündelikler

 

1.7.2015-31.12.2015 Aylık Brüt Tutarlar (TL)

Gündelik Tutarı (TL)

2.089,84 ve daha fazlası    

51,50

2.074,88 ila 2.089,83

43,00

1.892,10 ila 2.074,87       

40,00

1.659,46 ila 1.892,09 

37,50

1.376,56 ila 1.659,45 

33,00

1.376,55 ve daha azı

32,00

2- Yurt Dışı Gündelikler

1 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de 2014/7128 sayılı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiştir.

Buna göre, brüt aylık tutarı 2.089,84 TL'den fazla olan çalışanlar için 01.07.2015 – 31.12.2015 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

(Gündelik Tutarlar TL)

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.