VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/63

KONU: Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlendi

Not: Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 3.828,37 TL olmuştur. Konuya ilişkin detaylı bilgiye 2015/76 No.lu Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz. 

Bilindiği üzere, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak memur maaş katsayıları 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

3 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2015 yılı Haziran ayında 2014 yılı Aralık ayına göre %4,76 oranında artış gerçekleşmiş ve Maliye Bakanlığı 03/07/2015 tarih ve 27998389.010.06.02-6235 sayılı Genelge ile 01.07.2015 – 31.12.2015 döneminde geçerli olacak katsayıları aşağıdaki gibi yeniden belirlemiştir.

Dönem

01.07.2015 – 31.12.2015

Aylık Katsayısı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

Yan Ödeme Katsayısı

0,026347

Buna göre, 01.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01.07.2015 - 31.12.2015

3.709,98

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X 2 (% 200)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,083084

=

124,626

8.000

X

0,083084

=

664,672

500

X

0,083084

=

41,542

1.000

X

1,30054

=

1.300,54

(1.500+8.000)

X

0,083084 X 2 (% 200)

=

1.578,596

Toplam

3.709,98

2. 2015 Yılının İkinci Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2015 – 31.12.2015

41,54

20,77

Hesaplama şekli

(500 x0,083084)

(250 x 0,083084)