Numara : 54
Tarih : 14.4.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/54

KONU: 31.03.2014 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak Borsa İstanbul (“BİST”) Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri BİST tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda BİST'te son işlem günü olan 31.03.2014 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 1 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

Kamu Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvilleri

31.03.2014

TRT090414T19

99,741

31.03.2014

TRT210514T12

149,97

31.03.2014

TRT040614T12

100,078

31.03.2014

TRT110614T13

97,916

31.03.2014

TRT060814T18

101,632

31.03.2014

TRT240914T15

98,448

31.03.2014

TRT011014T19

149,067

31.03.2014

TRT191114T18

93,446

31.03.2014

TRT070115T13

98,171

31.03.2014

TRT110215T16

138,908

31.03.2014

TRT250315T19

90,104

31.03.2014

TRT290415T14

135,198

31.03.2014

TRT130515T11

95,783

31.03.2014

TRT170615T16

102,05

31.03.2014

TRT150715T17

87,289

31.03.2014

TRT071015T12

101,04

31.03.2014

TRT240216T10

101,2

31.03.2014

TRT080317T18

97,715

31.03.2014

TRT251017T18

103,548

31.03.2014

TRT240118T19

100,542

31.03.2014

TRT140218T10

88,648

31.03.2014

TRT200618T18

95,989

31.03.2014

TRT141118T19

98,028

31.03.2014

TRT200219T11

103,032

31.03.2014

TRT150120T16

103,895

31.03.2014

TRT110320T18

97,118

31.03.2014

TRT010420T19

139,825

31.03.2014

TRT210721T11

119,993

31.03.2014

TRT120122T17

98,032

31.03.2014

TRT230222T13

112,735

31.03.2014

TRT140922T17

91,345

31.03.2014

TRT261022T10

102,377

31.03.2014

TRT080323T10

82,566

31.03.2014

TRT030523T13

87,029

31.03.2014

TRT020823T11

102,188

31.03.2014

TRT270923T11

96,194

Kira Sertifikaları

31.03.2014

TRD011014T17

102,659

31.03.2014

TRD180215T17

97,126

31.03.2014

TRD190815T10

100,989

31.03.2014

TRD170216T17

102,17

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Finansman Bonosu

31.03.2014

TRFTPFC61415

97,395

31.03.2014

TRFDNFK91414

95,385

31.03.2014

TRFALTN91419

100,281

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

31.03.2014

TRSLBTVE1412

102,412

31.03.2014

TRSNTHL11514

100

31.03.2014

TRSERGL31517

99,495

31.03.2014

TRSLBTV41517

101,615

31.03.2014

TRSPKPB61517

100,283

31.03.2014

TRSTPFC81614

100,199

Özel Sektör Tahvili

31.03.2014

TRSAKBK21514

100,992

31.03.2014

TRSZFKL21510

101,303

31.03.2014

TRSAKBK41512

100,5

31.03.2014

TRSCRSIA1516

101,363

Kot Dışı Banka Bonosu

31.03.2014

TRQDZBK91414

95,047

Banka Bonosu

31.03.2014

TRQTISB41414

99,722

* BİST Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.