Numara : 41
Tarih : 20.3.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/41

KONU: Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular.

TTK ile zorunlu bağımsız denetimin kapsamına giren firmalar için 31 Mart 2014 tarihine kadar yapılması gereken genel kurullarda bazı ilkler yaşanacaktır. Bu firmalar genel kurullara, 31 Aralık 2013 tarihinde biten yıla ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve Türkiye finansal raporlama standartları ("TFRS")’na göre düzenlenmiş finansal tabloları ile gideceklerdir. Ayrıca faaliyet raporlarında yer alan analizlerin de TFRS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan bilgilere dayandırılarak hazırlanması zorunludur. 2014 yılına ilişkin bağımsız denetçi atamasının da genel kurulda yapılması gerekmektedir.

Deloitte TTK iş geliştirme ekibi, şirketlere genel kurul süreçlerinde yardımcı olması amacıyla genel kurullar hakkında sıkça sorulan sorulardan derlenen bir bülten hazırladı.

Bu bültende, genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri, genel kurul toplantılarının türleri, tek ortaklı anonim şirketlerde ve limited şirketlerde genel kurul, genel kurul toplantılarının ne zaman ve nerede yapılacağı, elektronik genel kurul, genel kurulu kimlerin toplantıya çağırabileceği, çağrının ne zaman yapılacağı, çağrısız genel kurul, toplantısız genel kurul, genel kurul toplantısına kimlerin katılabileceği, bakanlık temsilcisinin katılımı, genel kurul toplantısı öncesinde yapılması gereken işlemler, ticaret sicil müdürlükleri tarafından talep edilebilecek belgeler, toplantı ve karar yeter sayıları gibi konularda özet açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu bültene aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 Türk Ticaret Kanunu (TTK) Bülteni  (3437,61 KB)
Mart 2014, 32 sayfa, Türkçe

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.