VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/36

KONU: Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulaması.

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanılan krediler için geçerli olmak üzere yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredilerine ilişkin KKDF oranında değişiklik yapılmıştı.

Söz konusu Karar uyarınca, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) aşağıda belirtilen oranlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılmaktadır.

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda

3%

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

1%

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

0,5%

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

0%

Türkiye Bankalar Birliği’nin talebi üzerine, 2 Ocak 2013 tarihinden önce kullanılmış kredilerde, kredi vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda KKDF uygulamasının nasıl olması gerektiği hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Şubat 2014 tarihli yazılı görüş verilmiştir.

Buna göre;

  • Kredinin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi ve her temdit edilen kredi üzerinden temdit tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre KKDF kesintisi yapılması,
     
  • Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin 02 Ocak 2013 tarihinden önceki bir tarihte temdit edilmesi halinde, söz konusu kredinin 02 Ocak 2013 tarihinden önce kullanılan bir kredi olarak değerlendirilmesi ve ortalama vadesinin 1 yıldan uzun olması halinde bu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması,
     
  • Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin 02 Ocak 2013 tarihinden sonraki bir tarihte temdit edilmesi durumunda temdit edilen kredi üzerinden 2012/4116 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde ortalama vadeye göre KKDF kesintisi yapılması,

gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.