VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/84

KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı.

ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkiler ve tütün mamullerine uygulanan asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, üretici fiyat endeksindeki altı aylık değişim oranında (%2,46) artırılmıştır.

Hatırlanacağı üzere 6322 Sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilan gününden geçerli olmak üzere herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştı.

Bu düzenleme doğrultusunda 3 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde uygulanan maktu ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan üretici fiyat endeksindeki altı aylık değişim oranında (%2,46) artırılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12.maddesi gereğince (III) Sayılı Listenin 03.07.2013 tarihi itibariyle güncellenen şekli aşağıdaki şekildedir.

(III) SAYILI LİSTE(A) CETVELİ

Eski

Yeni

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Asgari Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

-2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,63

0,6422.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

0

3,53

3,61

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)2204.10

Köpüklü şaraplar

0

23,81

24,3922.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

32,66

33,462205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

25,93

26,562206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

3,53

3,612205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

104,87

107,442207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

0

104,87

107,44

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

0

104,87

107,44

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

99,78

102,232208.50

Cin ve Geneva

0

83,49

85,542208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

83,49

85,542208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

104,87

107,442208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

104,87

107,442208.70

Likörler

0

104,87

107,442208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

104,87

107,442208.90.48.00.11

Rakı

0

79,07

81,01

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)2208.90.71.00.11

Rakı

0

79,07

81,01


  

(B) CETVELİEski

Yeni

Eski

Yeni

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Asgari Maktu

Maktu

Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

2403.10.10.00.19

Diğerleri

65,25

0,0410

0,0420

0,09

0,0922

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

2403.10.90.00.19

Diğerleri

65,25

0,0410

0,0420

0,09

0,0922

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922