Numara : 82
Tarih : 10.7.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/81

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt İçi Harcırah Tutarları (1 Temmuz – 31 Aralık 2013).

Bilindiği üzere, 1⁄6⁄2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2012⁄1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla 2012 ve 2013 yılı memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir.

Söz konusu Kararın 6 ncı maddesinde ise bu katsayıların, açıklanacak enflasyon oranlarına bağlı olarak artırılabileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

3 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 yılı Haziran ayında 2012 yılı Aralık ayına göre %4 oranında artış gerçekleşmiş ve Maliye Bakanlığı 04/07/2013 tarih ve 27998389.115913 sayılı Genelge ile 01.07.2013 – 31.12.2013 döneminde geçerli olacak katsayıları aşağıdaki gibi yeniden belirlemiştir.

Dönem

01.07.2013 – 31.12.2013

Aylık Katsayısı

0,076791

Taban Aylık Katsayısı

1,0275

Yan Ödeme Katsayısı

0,02435

Buna göre, 2013 yılının ikinci 6 aylık döneminde yurt içi harcırah tutarları ve yurt dışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. 01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 dönemi için Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

1.757,01 ve fazlası

46,00 TL

1.743,19 - 1.757,00

38,50 TL

1.574,25 - 1.743,18

35,50 TL

1.359,24 - 1.574,24

33,00 TL

1.097,76 - 1.359,23

29,50 TL

1.097,75 ve daha aşağısı

28,50 TL

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.

2. 01.07.2013 – 31.12.2013 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Bu kapsamda brüt aylık tutarı 1.757,01 TL'den fazla olan çalışanlar için 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki şekildedir.

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Konuya ilişkin Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı 04/07/2013 tarih ve 27998389.115913 sayılı Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.