Numara : 81
Tarih : 9.7.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/81

KONU: Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlendi.

Bilindiği üzere, 1⁄6⁄2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 2012⁄1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla 2012 ve 2013 yılı memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir.

Söz konusu Kararın 6 ncı maddesinde ise bu katsayıların, açıklanacak enflasyon oranlarına bağlı olarak artırılabileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

3 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 yılı Haziran ayında 2012 yılı Aralık ayına göre %4 oranında artış gerçekleşmiş ve Maliye Bakanlığı 04/07/2013 tarih ve 27998389.115913 sayılı Genelge ile 01.07.2013 – 31.12.2013 döneminde geçerli olacak katsayıları aşağıdaki gibi yeniden belirlemiştir.

Dönem

01.07.2013 – 31.12.2013

Aylık Katsayısı

0,076791

Taban Aylık Katsayısı

1,0275

Yan Ödeme Katsayısı

0,02435

Buna göre 2013 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı ile 7 Ekim 2001 tarihinden önce imzalanan şahıs sigorta poliçeleri kapsamında, sigorta şirketleri tarafından sigortalılara yapılan ödemelerde uygulanan istisna tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. 2013 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2013 - 30.06.2013

3.129,25

01.07.2013 – 31.12.2013

3.254,44

2. 2013 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2013 – 30.06.2013

36,92

18,46

01.07.2013 – 31.12.2013

38,40

19,20

3. Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı

Aylık Ödemelerde (TL)

Toplu Ödemelerde (TL)

5.942,13 TL

97.633,20 TL

Konuya ilişkin Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı 04/07/2013 tarih ve 27998389.115913 sayılı Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.