VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/80

KONU: 30.06.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

  • Hisse Senetleri,
  • Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri,
  • Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler.

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak Borsa İstanbul ("BİST") Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri BİST tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB'de son işlem günü olan 28.06.2013 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 2 nci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

 

Kamu Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvili

28.06.2013

TRT170713T17

99,700

28.06.2013

TRT110913T11

98,788

28.06.2013

TRT091013T12

102,240

28.06.2013

TRT041213T23

101,794

28.06.2013

TRT290114T18

101,725

28.06.2013

TRT260214T10

103,023

28.06.2013

TRT050314T14

103,828

28.06.2013

TRT090414T19

94,525

28.06.2013

TRT210514T12

145,387

28.06.2013

TRT040614T12

101,124

28.06.2013

TRT110614T13

93,294

28.06.2013

TRT060814T18

107,591

28.06.2013

TRT060814T34

92,441

28.06.2013

TRT240914T15

101,777

28.06.2013

TRT011014T19

144,399

28.06.2013

TRT070115T13

101,474

28.06.2013

TRT110215T16

135,747

28.06.2013

TRT290415T14

128,586

28.06.2013

TRT130515T11

96,537

28.06.2013

TRT170615T16

104,405

28.06.2013

TRT270116T18

106,320

28.06.2013

TRT040516T11

119,980

28.06.2013

TRT040117T14

100,285

28.06.2013

TRT080317T18

105,731

28.06.2013

TRT251017T18

100,943

28.06.2013

TRT140218T10

95,456

28.06.2013

TRT200618T18

100,655

28.06.2013

TRT150120T16

115,814

28.06.2013

TRT110320T18

99,780

28.06.2013

TRT010420T19

135,019

28.06.2013

TRT060121T16

123,062

28.06.2013

TRT210721T11

117,536

28.06.2013

TRT120122T17

110,290

28.06.2013

TRT230222T13

111,386

28.06.2013

TRT140922T17

103,059

28.06.2013

TRT261022T10

100,298

28.06.2013

TRT080323T10

94,286

28.06.2013

TRT030523T13

84,745

Kira Sertifikaları

28.06.2013

TRD011014T17

101,608

28.06.2013

TRD180215T17

100,277

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Özel Sektör Kira Sertifikası

28.06.2013

TRDABVK51411

101,173

Kot Dışı Finansman Bonosu

28.06.2013

TRFALTNE1319

98,256

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

28.06.2013

TRSGLMD11512

104,043

28.06.2013

TRSNURL11511

103,511

28.06.2013

TRSMDPK21514

102,781

28.06.2013

TRSBEDS41611

101,664

28.06.2013

TRSDEVA61615

100,456

Özel Sektör Tahvili

28.06.2013

TRSTISBE1313

98,158

28.06.2013

TRSTISBK1323

97,690

28.06.2013

TRSTISBK1315

100,217

28.06.2013

TRSTISBA1317

96,836

28.06.2013

TRSAKFHA1313

101,392

28.06.2013

TRSTISB11413

95,742

28.06.2013

TRSTISB41410

94,329

28.06.2013

TRSTEBK41416

93,674

28.06.2013

TRSTISB51427

93,429

28.06.2013

TRSTISB51419

93,429

28.06.2013

TRSHLFK91412

101,673

28.06.2013

TRSTISB11512

100,325

28.06.2013

TRSZFKL21510

100,857

28.06.2013

TRSDZBK41613

101,873

Banka Bonosu

28.06.2013

TRQTISB71312

99,689

28.06.2013

TRQTISB81311

99,241

28.06.2013

TRQTISB81329

99,241

28.06.2013

TRQTISB91310

98,642

28.06.2013

TRQDZBK91323

98,436

28.06.2013

TRQTISBE1315

98,158

28.06.2013

TRQTISBK1317

97,498

* BİST Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.