VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/46

KONU: Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 24/03/2013 tarihinde yayımlanan 88 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile yıllık gelir vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Söz konusu sirküler ile;

  • 25 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2012 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 29 Mart 2013 Cuma günü,
     
  • 24 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Şubat/2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2013 Salı günü

mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır (elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür).

Diğer taraftan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme sürelerini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekmektedir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

88 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.