VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/37

KONU: Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatlarının Toptan Teslimlerinde KDV Oranı Yüzde 8 Olarak Belirlendi.

24 Şubat 2013 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de 2013/4345 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Karara göre, kümes hayvanlarının ve sakatatlarının toptan teslimlerinde yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 8 olarak yeniden belirlenmiştir. Kümes hayvanlarının perakende teslimlerinde uygulanan yüzde 8 KDV oranında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Anılan Karar ile yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

  • 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına, “2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Teslim ve hizmetlerde KDV oranın % 1 olduğu (I) Sayılı Listeye eklenen ve yukarıda belirtilen malların tanımı aşağıdaki şekildedir.

POZİSYON NO

EŞYANIN TANIMI

02.07

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü):

0209.90.00.00.00

- Diğerleri

  • Aynı Kararın eki, teslim ve hizmetlerde KDV oranın %8 olarak uygulandığı, (II) Sayılı Listenin “A) GIDA MADDELERİ” başlıklı bölümünün 1 inci sırasının mülga (b) bendi (28.11.2011 tarihinde 2011⁄2466 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştı.), aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,"

Yapılan bu değişikliklerle kümes hayvanlarının ve sakatatlarının toptan teslimlerde yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 8 olarak yeniden belirlenmiştir.

25 Şubat 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan mezkur Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2013/4345 sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.