Numara : 104
Tarih : 2.10.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/104

KONU: 30.09.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak Borsa İstanbul ("BİST") Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri BİST tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda BİST'te son işlem günü olan 30.09.2013 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 3 ncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

Kamu Menkul KıymetleriDevlet Tahvili

30.09.2013

TRT091013T12

101,829

30.09.2013

TRT201113T16

101,123

30.09.2013

TRT041213T23

103,764

30.09.2013

TRT290114T18

101,454

30.09.2013

TRT260214T10

101,427

30.09.2013

TRT050314T14

101,200

30.09.2013

TRT090414T19

96,200

30.09.2013

TRT040614T12

100,571

30.09.2013

TRT110614T13

94,415

30.09.2013

TRT160714T17

101,934

30.09.2013

TRT060814T18

103,862

30.09.2013

TRT060814T34

93,348

30.09.2013

TRT240914T15

99,263

30.09.2013

TRT011014T19

146,597

30.09.2013

TRT070115T13

99,217

30.09.2013

TRT110215T16

135,885

30.09.2013

TRT130515T11

96,681

30.09.2013

TRT170615T16

105,317

30.09.2013

TRT270116T18

102,612

30.09.2013

TRT280916T19

101,506

30.09.2013

TRT080317T18

101,198

30.09.2013

TRT140218T10

91,887

30.09.2013

TRT200618T18

99,754

30.09.2013

TRT150120T16

109,536

30.09.2013

TRT060121T16

122,305

30.09.2013

TRT120122T17

104,642

30.09.2013

TRT230222T13

110,095

30.09.2013

TRT140922T17

97,198

30.09.2013

TRT261022T10

99,183

30.09.2013

TRT080323T10

87,966

30.09.2013

TRT030523T13

84,543

30.09.2013

TRT020823T11

100,127

Kira Sertifikaları

01.10.2013

TRD190815T10

101,014

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Finansman Bonosu

30.09.2013

TRFALTNE1319

99,953

30.09.2013

TRFALTN91419

100,133

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

30.09.2013

TRSULFKK1311

102,680

01.10.2013

TRSCKKB51418

101,655

01.10.2013

TRSLBTVE1412

103,466

30.09.2013

TRSGRFKK1412

98,836

30.09.2013

TRSMDPK21514

101,549

30.09.2013

TRSERGL31517

99,658

30.09.2013

TRSMMRT41510

100,000

30.09.2013

TRSBFOK51512

99,750

30.09.2013

TRSPKPB61517

101,287

30.09.2013

TRSERTT61510

100,925

30.09.2013

TRSMCBF71511

101,924

30.09.2013

TRSALTN91511

100,144

30.09.2013

TRSDEVA61615

100,871

30.09.2013

TRSRNSH71616

102,823

01.10.2013

TRSZORN81616

101,967

30.09.2013

TRSTPFC81614

102,173

Özel Sektör Tahvili

30.09.2013

TRSTPFCK1310

101,689

30.09.2013

TRSAKFHA1313

101,047

30.09.2013

TRSLDFK21418

101,431

30.09.2013

TRSISFN21416

101,494

30.09.2013

TRSFBAH31410

102,182

01.10.2013

TRSAKFH31411

102,060

30.09.2013

TRSKCTF41411

101,353

30.09.2013

TRSTEBK41416

95,268

01.10.2013

TRSGRFK51415

102,475

30.09.2013

TRSSKFK61414

101,485

30.09.2013

TRSTPFCK1419

100,170

Banka Bonosu

30.09.2013

TRQVKFBK1322

99,205

30.09.2013

TRQTISBK1358

98,838

30.09.2013

TRQTISBK1325

98,838

30.09.2013

TRQVKFB11416

97,664

* BİST Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.