VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/96

KONU: Finlandiya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi.

Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 2013 yılı başından itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

7 Ağustos 2012 tarihli ve 28377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3489 sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” da Finlandiya ile imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 4 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu Anlaşmanın 28 inci maddesine göre ilgili Anlaşma onay belgelerinin karşılıklı olarak paylaşılmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve Anlaşmanın hükümleri izleyen yılın Ocak ayından itibaren hüküm ifade edecektir.

Bu hüküm doğrultusunda 6 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Finlandiya anlaşması 2013 yılı başından itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 4 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Anlaşmaya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye ile Finlandiya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Notaları

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.