VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/93

KONU: Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi.

Almanya ile imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin olarak yayınlanan Almanya Büyükelçiliği’nin 14 No'lu ve 01.08.2012 tarihli basın bildirisinde; Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması'nın onay belgelerinin 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da teati edildiği bildirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere söz konusu Anlaşmanın 30 uncu maddesinde, onaylanan anlaşma belgelerinin teati edildiği gün 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük yürürlüğe gireceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Buna göre 19 Eylül 2011 günü imzalanan anlaşma, geriye dönük 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Basın Bildirisi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.