VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/84

KONU: 30.06.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 29.06.2012 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 2 nci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

29.06.2012

TRT080812T26

99,065

29.06.2012

TRT260912T15

104,727

29.06.2012

TRT071112T14

96,900

29.06.2012

TRT200213T25

94,479

29.06.2012

TRT090113T13

102,648

29.06.2012

TRT200213T17

102,930

29.06.2012

TRT200313T16

93,843

29.06.2012

TRT030413T16

104,160

29.06.2012

TRT100413T17

103,070

29.06.2012

TRT150513T11

92,687

29.06.2012

TRT260613T17

101,958

29.06.2012

TRT170713T17

91,299

29.06.2012

TRT140813T19

152,286

29.06.2012

TRT280813T13

113,176

29.06.2012

TRT091013T12

100,970

29.06.2012

TRT201113T16

103,279

29.06.2012

TRT041213T23

102,377

29.06.2012

TRT290114T18

100,375

29.06.2012

TRT260214T10

106,632

29.06.2012

TRT050314T14

103,726

29.06.2012

TRT210514T12

142,657

29.06.2012

TRT040614T12

99,730

29.06.2012

TRT160714T17

103,692

29.06.2012

TRT060814T18

108,934

29.06.2012

TRT011014T19

138,250

29.06.2012

TRT110215T16

128,050

29.06.2012

TRT290415T14

121,044

29.06.2012

TRT170615T16

104,047

29.06.2012

TRT270116T18

105,184

29.06.2012

TRT040516T11

110,454

29.06.2012

TRT040117T14

100,814

29.06.2012

TRT080317T18

104,599

29.06.2012

TRT190717T11

103,125

29.06.2012

TRT251017T18

100,832

29.06.2012

TRT150120T16

114,569

29.06.2012

TRT010420T19

124,722

29.06.2012

TRT060121T16

112,670

29.06.2012

TRT210721T11

107,384

29.06.2012

TRT120122T17

109,888

29.06.2012

TRT230222T13

101,488

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Finansman Bonosu

29.06.2012

TRFISFN91218

97,686

29.06.2012

TRFISMDE1214

97,440

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

02.07.2012

TRSAKFK21416

100,536

Özel Sektör Tahvili

29.06.2012

TRSTISBK1216

96,703

29.06.2012

TRSTISB31312

93,571

29.06.2012

TRSTEBK51316

91,829

29.06.2012

TRSTPFC51310

102,455

29.06.2012

TRSTISB61319

91,769

29.06.2012

TRSRSGY71318

102,981

29.06.2012

TRSKFTF81311

101,578

29.06.2012

TRSTISBK1315

100,760

29.06.2012

TRSISFN21416

100,547

29.06.2012

TRSFBAH31410

99,828

02.07.2012

TRSDZBK51513

101,094

29.06.2012

TRSTPFC71516

101,498

Kot Dışı Banka Bonosu

29.06.2012

TRQFIBA81219

98,303

Banka Bonosu

29.06.2012

TRQTISB71213

99,521

29.06.2012

TRQTCZB81210

98,848

29.06.2012

TRQTISB91211

97,783

29.06.2012

TRQDZBKE1211

97,160

29.06.2012

TRQTISBE1216

97,245

29.06.2012

TRQTISBK1218

96,703

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat

gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.

Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.