Numara : 115
Tarih : 11.10.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/115

KONU: Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Yapılan Düzenlemeler.

9 Ekim 2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı 2012/3792 sayılı Karar yayımlanmıştır.

11 Ekim 2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de ise söz konusu Kararname ile yapılan düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış olup, mezkur tebliğde;

1. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması,
2. (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılması,
3. Baz yağların ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması,
4. İade uygulaması,
5. 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik

hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Yapılan düzenlemeler bu sirkülerde özetlenmiş olup, konuya ilişkin detaylı açıklamalara ekte yer alan tebliğden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Karara göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için aşağıda G.T.İ.P. numaraları itibarıyla karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarı uygulanacaktır. Buna göre söz konusu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile bu mallar için yukarıda belirtilen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark iade edilebilecektir.

Diğer taraftan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2 nci maddesinde, baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeler şeklinde tanımlanan madeni yağlar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için ÖTV iadesi yapılmayacaktır.

Anılan Karar kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(B) CETVELİ

 

22.09.2012

 

14.09.2011

09.10.2012

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı

Birimi

Oran (%)

Oran (%)

Talep Edilebilecek Vergi Tutarı

Düşük Oranlı ÖTV (TL)

2707.10

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2707.20

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

(Çözücü nafta)

 

 

 

 

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2710.11.90.00.11

Diğer solventler                     

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri        

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri                         

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

 

 

 

 

 

 

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

 

 

 

 

 

 

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

99,25

0,75

2,2813

0,0172

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

 

 

 

 

 

3814.00.90

Diğerleri

0,7390

Kilogram

97,50

2,50

0,7206

0,0184

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

 

 

 

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,7390

Kilogram

97,50

2,50

0,7206

0,0184

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                   

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin   

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar          

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.99.00.21  

Spindle oil

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.99.00.22  

Light neutral

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.99.00.23  

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.99.00.24 

Bright stock

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

71,50

28,50

0,9301

0,3706

 

(Yalnız baz yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

98,00

2,00

0,9180

0,0187

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

98,00

2,00

0,9180

0,0187

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

 

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,3007

Kilogram

98,57

1,43

1,2821

0,0186

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

 

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,3007

Kilogram

98,57

1,43

1,2821

0,0186

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

 

 

3403.19.90.00.00

Diğerleri

1,3007

Kilogram

98,57

1,43

1,2821

0,0186

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

 

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,3007

Kilogram

98,57

1,43

1,2821

0,0186

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

 

 

3403.99.00.00.00

Diğerleri

1,3007

Kilogram

98,57

1,43

1,2821

0,0186

 
Yukarıda yer alan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için imal edilen malın tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarı uygulanacaktır.

Petrol Piyasası Kanunu’nun 2 nci maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilen madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için ÖTV iadesi yapılmayacaktır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P. numaralarında yer alan baz yağların; aynı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaraları aşağıda yazılı malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların aynı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilerek ihracının gerçekleşmesi halinde, baz yağlar için özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 TL/Kilogram olarak uygulanacaktır.

Buna göre baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 0,0500 TL/Kilogram arasındaki fark iade edilebilecektir.

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; aynı Kanun’un 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin tecil edilecek kısmı sıfır olarak uygulanacaktır.

Konuya ilişkin Karara ve Tebliğe aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

2012/3792 sayılı Karar

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.