Numara : 114
Tarih : 3.10.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/114

KONU: 30.09.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 28.09.2012 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 3 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

28.09.2012

TRT071112T14

99,344

28.09.2012

TRT090113T13

103,170

28.09.2012

TRT200213T25

97,409

28.09.2012

TRT200313T16

96,876

28.09.2012

TRT100413T17

103,720

28.09.2012

TRT150513T11

95,763

28.09.2012

TRT260613T17

102,054

28.09.2012

TRT170713T17

94,545

28.09.2012

TRT140813T19

149,430

28.09.2012

TRT280813T13

108,969

28.09.2012

TRT110913T11

93,511

28.09.2012

TRT091013T12

102,436

28.09.2012

TRT041213T23

106,032

28.09.2012

TRT290114T18

102,100

28.09.2012

TRT260214T10

103,393

28.09.2012

TRT050314T14

102,592

28.09.2012

TRT210514T12

147,395

28.09.2012

TRT040614T12

101,330

28.09.2012

TRT060814T18

107,591

28.09.2012

TRT240914T15

100,190

28.09.2012

TRT011014T19

143,545

28.09.2012

TRT110215T16

130,312

28.09.2012

TRT290415T14

126,306

28.09.2012

TRT170615T16

108,922

28.09.2012

TRT270116T18

105,545

28.09.2012

TRT040516T11

117,117

28.09.2012

TRT040117T14

102,084

28.09.2012

TRT080317T18

105,396

28.09.2012

TRT190717T11

100,671

28.09.2012

TRT240118T19

101,491

28.09.2012

TRT150120T16

115,288

28.09.2012

TRT010420T19

132,111

28.09.2012

TRT060121T16

118,307

28.09.2012

TRT210721T11

113,006

28.09.2012

TRT120122T17

110,266

28.09.2012

TRT230222T13

107,724

28.09.2012

TRT140922T17

102,869

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Finansman Bonosu

28.09.2012

TRFISMD31310

96,620

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

28.09.2012

TRSDSTF31413

100,469

01.10.2012

TRSEKOF71415

103,974

28.09.2012

TRSEKSP71415

101,854

28.09.2012

TRSBMKS91416

100,277

28.09.2012

TRSRSGY21511

101,512

28.09.2012

TRSLDFK61513

103,168

Özel Sektör Tahvili

28.09.2012

TRSTISBK1216

99,250

28.09.2012

TRSDZBKA1213

98,432

28.09.2012

TRSTISB31312

96,589

28.09.2012

TRSTEBK51316

95,221

28.09.2012

TRSDZBK51315

95,363

28.09.2012

TRSTPFC51310

105,850

28.09.2012

TRSTISB61319

95,238

28.09.2012

TRSCKKBE1316

105,978

28.09.2012

TRSTISBK1315

99,637

28.09.2012

TRSAKFHA1313

102,842

28.09.2012

TRSHLFK91412

100,073

28.09.2012

TRSDZBK51513

100,589

28.09.2012

TRSTPFC71516

103,613

Kot Dışı Banka Bonosu

28.09.2012

TRQAKYBE1264

99,489

28.09.2012

TRQAKYBK1258

99,142

Banka Bonosu

28.09.2012

TRQDZBKE1211

99,689

28.09.2012

TRQTISBE1216

99,686

28.09.2012

TRQTISBK1218

99,251

28.09.2012

TRQINGB11316

97,795

28.09.2012

TRQTISB11318

98,009

28.09.2012

TRQTEBK11314

97,758

28.09.2012

TRQTISB21317

97,447

28.09.2012

TRQDZBK31311

96,787

28.09.2012

TRQTEBK91316

92,503

Kot Dışı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

28.09.2012

TRPAKYB31312

95,354

28.09.2012

TRPAKYB51310

94,784

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.