VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/11

KONU: Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Yeniden Belirlendi.
 
2012 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmişti.

Ancak, 10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu katsayılar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2012 – 30.06.2012

Aylık Katsayısı

0,066187

Taban Aylık Katsayısı

0,88562

Yan Ödeme Katsayısı

0,020987

Buna göre 2012 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı ile 7 Ekim 2001 tarihinden önce imzalanan şahıs sigorta poliçeleri kapsamında, sigorta şirketleri tarafından sigortalılara yapılan ödemelerde uygulanan istisna tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Bu katsayı değişiklikleri; 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1. 2012 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2012 - 30.06.2012

2.805,04


1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge+Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X 2 (% 200)


Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;
 

1.500

X

0,066187

=

99,28

8.000

X

0,066187

=

529,50

500

X

0,066187

=

33,09

1.000

X

0,88562

=

885,62

(1.500+8.000)

X

0,066187 X 2 (% 200)

=

1.257,56

Toplam

2.805,04

2. 2012 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2012 – 30.06.2012

33,09

16,55

3. Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı

Aylık Ödemelerde (TL)

Toplu Ödemelerde (TL)

5.121,59

84.151,20

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


2012/2663 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.