Numara : 84
Tarih : 22.7.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/84

KONU: 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin ve Mali Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirkülerler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 22.07.2011 tarihli 47 ve 48 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri yayınlandı.

Buna göre;

  1. 47 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; mali tatil nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar,
     
  2. 48 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1 Ağustos 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00’e kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülerlere aşağıdaki bağlantı yollarından ulaşabilirsiniz.