Numara : 83
Tarih : 21.7.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/83

KONU: İlk "Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması" 15 Temmuz 2011 Tarihinde İmzalanmıştır.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı’nı düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13/(5) ile 6 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki 2007/12888 sayılı Karar çerçevesinde ilk “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” 15 Temmuz 2011 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili kurumlar vergisi mükellefi arasında imzalanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinin (5) numaralı fıkrasında, mükellefin ilişkili kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem konusunda Maliye Bakanlığı’na başvurarak anlaşma yapma olanağı mevcuttur ve yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntemin üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar altında kesinlik taşıyacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, anlaşma usulü ile tespit edilen yöntem, belirlenen koşullar altında eleştiri konusu yapılamayacaktır. Bu sayede mükelleflerin ilişkili kişilerle yapacakları mal veya hizmet alım ya da satımında uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak karşılaşılabilecek olası vergi ihtilaflarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Kapsamına Giren Mükellefler ve İşlemler (Hatırlatma)

2007/12888 sayılı Kararnamenin 15. Maddesine göre, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede, 1/1/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin, 1/1/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare'ye başvurmaları mümkündür. Ayrıca, 1/1/2009 tarihinden itibaren,

a) Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile “ilişkili kişi” kapsamında yaptıkları işlemleri,

b) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile “ilişkili kişi” kapsamında yaptıkları işlemleri

ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda da Mali İdare’ye başvurmaları mümkündür.

Peşin Fiyat Anlaşmaları yapmak üzere başvuru esnasında ve yenileme gerektiğinde aşağıda belirtilen tutarlarda harç ödenmekte olduğunu da hatırlatmak isteriz (belirtilen tutarlar 2011 yılı için geçerlidir):

Başvuru harcı : 33,171.60 TL

Yenileme Harcı: 26,537.20 TL

15 Temmuz 2011 tarihinde sonuçlandırılarak imzalanmış olan ilk "Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması" ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmış olan duyuruya ulaşmak isterseniz tıklayınız.

Öte yandan, peşin fiyat anlaşmaları ile ilgili daha detaylı bilgilere 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nden ulaşabilirsiniz.

Umarız yakın zamanda iki taraflı peşin fiyat anlaşmaları da imzalanmaya başlanacaktır.Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.