VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/58

KONU: Kod Listesinden Çıkmak İsteyen Mükellefler 31 Mayıs 2011 Tarihine Kadar Başvuru Yapabileceklerdir.

Hatırlanacağı üzere, 22 Nisan 2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 115 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 6111 sayılı Kanun’un öngördüğü tüm yıllarda (2006-2007-2008-2009) KDV artırımında bulunan mükelleflerin genel esaslar kapsamına dönmelerinin mümkün hale geldiği 22 Nisan 2011 tarih ve 048 numaralı sirkülerimiz ile dikkatinize sunulmuştu.

Bilindiği gibi 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 Sayılı Kanun'da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştı.

Uzatılan bu sürelere 6111 Sayılı Kanun'un katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci maddesi de dahil olduğundan, özel esaslardan genel esaslara (kod listesinden çıkış) geçmek isteyen mükelleflerin de 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine kadar söz konusu madde hükümden yararlanabileceğini hatırlatmak isteriz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.