Numara : 54
Tarih : 30.4.2011

30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 Sayılı Kanun'da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre:

  • 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanun'un "İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler" başlıklı 4 üncü maddesi ile "Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler" başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
     
  • 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
     
  • 6111 sayılı Kanun'un "İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler" başlıklı 4 üncü maddesi ile "Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler" başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Söz konusu Karar'a ulaşmak için tıklayınız.